Terapiens former: En, to, mange.

 

Individuel terapi

Ønsker du at gå i individuel terapi har du terapeutens fulde opmærksomhed og empati omkring dig selv og din personlige udvikling. Gennem opbygningen af et trygt og stærkt forhold mellem dig og terapeuten udvikles et kontaktfuldt felt, hvor dine tanker og følelser kan udfolde sig frit. Styrken i denne terapeutiske relation er, at du her er i stand til at opbløde og hele de dele af dig selv, som måske er gået i stå tidligere i din udvikling. Herved har du mulighed for at få fat i dine egne hidtil uudnyttede ressourcer og i din vitalitet.

Parterapi

Gennem parterapi kan du få mulighed for at berige dine relationer og samlivet med dine nære medmennesker, det være sig en ven eller kæreste, søskende, forældre eller børn. Ofte udvikler vi sammen med vore nærmeste ganske bestemte roller, som mere eller mindre ubevidst kan stille sig i vejen for en levende og kærlighedsfuld kontakt. Vigtige temaer fra din egen historie kan gribe uheldigt ind i samlivet og dermed hæmme Jeres livsudfoldelse. At arbejde med sådanne personlige temaer, der indvirker på parforholdet, er en vigtig kilde til fornyelse og styrkelse af relationen. Et godt udgangspunkt for parterapien kan være Jeres indbyrdes kommunikation, og helende kræfter kan frigøres gennem parterapi til gavn for Jeres samliv og for den individuelle udvikling. Jeg mener humlen er, at når kommunikationen mellem parterne først for alvor åbner sig - og dialogen ruller - så bliver det muligt også at åbne og forstå de dybere liggende lag, der som oftest er skjult og underforstået i hverdagslivet. Når de underliggende lag bliver bevidste for Jer begge to bliver det samtidig muligt at forstå hinanden i en dybere forstand - og dermed at træffe mere kvalificerede beslutninger, hvor både følelser og fornuft får en chance.

Når kærligheden er i krise

At leve sammen med et andet menneske kan nogen gange være lige så enkelt og glædesfyldt som en solrig sommerdag. Men når vi lever sammen kommer vi uvægerlig også til at opleve perioder med mere dystre og svært gennemskuelige situationer. Til tider kan problemerne tårne sig op imellem os og udvikle sig til uforståelige kriser, som ind imellem ligefrem kan overskygge den glæde, varme
og kærlighed, der var grunden til at vi valgte at leve sammen.

Ofte er den slags kriser i parforholdet rigtig svære at blive kloge på når man selv opholder sig i ”orkanens øje”. Sagen er nemlig den, at det, som tilsyneladende udløser konflikten kan være småting, der synes helt ude af proportioner med de store og ofte voldsomme følelser, som slippes løs imellem de to parter. Når vi så prøver at nærme os hinanden så godt vi nu kan, og søger at forstå hvad der foregår imellem os kan det desværre ske at vi sårer hinanden endnu dybere, og det hele kan blive ganske skrækkeligt og måske synes håbløst.

Det som sker, og som ofte er ude af syne for de involverede er, at nogle dybereliggende personlige temaer bliver aktiveret i begge parter, og simpelthen overtager styringen fra de to - ellers ganske fornuftige - voksne mennesker, som jo syntes at de elskede hinanden før helvede brød løs.
I de dybere dunkle lag udkæmpes der en voldsom dyst – ofte på liv og død - og kampens temaer ser ikke dagens lys før nogen evner at få fat på, hvad det er, som buldrer løs i undergrunden, og hvordan det kan være at I tænder hinanden af i en grad, så der endda kan udvikle sig et sandt oprustningkapløb.

Hvis I så beslutter Jer til at søge hjælp er I allerede kommet et godt stykke af vejen, blot ved erkendelsen af hvor svært det er at styre rundt med problemet som sådan. Som terapeut har jeg jo det fortrin ikke selv at være involveret i Jeres følelsesmæssige konflikter. At få øje på de underliggende stridskræfter og få fat i nakken på de temaer, som har taget magten fra Jer er terapeutens privilegium. Det kan være en kæmpe lettelse når det først kommer frem i dagens lys hvad det er for nogle – ofte rå og primitive - kampe, som udkæmpes i undergrunden. Den ro, der omsider falder over parterne, når jorden ikke længere gungrer under Jer kan være livgivende, og I kan få hjælp til – om muligt - at genskabe det kærlighedens rum hvor det bliver dejligt at leve sammen igen.

Når kærligheden ebber ud

Lige så berusende og livfuldt det kan være at mødes og føle kærlighedens tiltrækning, lige så tungt og svært kan det være hvis tiltrækningen og dermed sammenhængskraften i Jeres forhold er begyndt at ebbe ud.
Ofte vil det være sådan, at den ene af parterne mærker forandringen stærkest og først begynder at overveje om vejene i livet skal skilles. Stor smerte er forbundet med at lytte til partnerens afstandtagen eller modvilje, og værre endnu kan det være hvis det – som det ofte sker - også involverer en tredje part.
Mange par kommer i terapi når de ikke længere kan udholde tvivlens stund, og selv har vanskeligt ved at komme videre, fordi de sidder fast i dilemmaet: Skal vi blive sammen eller skal vore veje skilles.
Jeg ser det som min opgave, som terapeut, at støtte og hjælpe Jer igennem denne smertefulde proces, som først og fremmest består i virkelig at lytte til og forstå hinandens oplevelser.
Mange gange er det selve kontakten og kommunikationen mellem parterne, som først er visnet i sådanne forhold. Som Jeres terapeut vil jeg aktivt kunne støtte Jer i samværet, bevidne hvordan I mødes eller ikke mødes, og hjælpe Jer til faktisk at lytte efter hinandens følelser og behov. Som oftest vil dialogen mellem parterne da igen kunne åbne sig og blive mulig, sådan at I kan bevæge Jer, og så der kan ske det imellem Jer, som skal ske.
Hvis I – som heldigvis mange - kan mødes igen i en opblomstring af kærligheden er det jo en lykke. Hvis I derimod beslutter Jer at gå hver sin vej har det en stor værdi at få hjælp til at gøre det på en ordentlig og redelig måde, som kan gøre det muligt for Jer begge at komme videre i livet.

Når kærligheden brydes

Nogen par går planken ud, kommer frem til et brud, og søger først da hjælp hos en terapeut fordi det alligevel bliver for svært at klare, for den ene eller for begge parter. Selve dét at måtte bryde op fra et kortere- eller længerevarende parforhold kan være forbundet med stor smerte og give anledning til dybe sår. Ikke mindst den som føler sig forladt, og som måske står tilbage med mange ubesvarede spørgsmål er genstand for en rystende oplevelse.
Det forunderlige er imidlertid, at denne krise – ligesom andre sjælsrystende oplevelser – for nogen mennesker kan blive til et virkeligt vendepunkt, en sand øjenåbner i tilværelsen. De svære afsavn, som en skilsmisse kan indebære, giver nemlig samtidig muligheden for at få adgang til de – ofte delvist skjulte – temaer, som kan stå i vejen for ens personlige udvikling. I mange parforhold er det nemlig sådan, at vi kommer til at dulme og sløre eller kompensere vores egen ufuldstændige personlige udvikling gennem at støtte os til, ja måske ligefrem klynge os til partneren.

Efter en skilsmisse kan der derfor være behov for at foretage en dobbelt oprydning, hvor terapeuten kan blive til stor hjælp. Dels vil en efterbearbejdning af selve skilsmissen kunne bidrage til at bringe orden i begreberne, og opnå den hårdt tiltrængte sjælero. Dels kan adskillelsen somme tider vise sig at have åbnet adgangen til visse personlige temaer, som med stort udbytte kan bearbejdes således at du kan leve dit videre liv med endnu større vitalitet og få mulighed for at udfolde dig selv som den du – i virkeligheden - er.

Endelig vil jeg godt nævne, at jeg har oplevet et par, som da de ankom var helt fast besluttet på at nu var skilsmissen - efter mange års samliv - deres eneste udvej. Trods alt viste det sig, at de -til deres egen forundring - alligevel fandt hinanden igen ved at gøre sig den umage, som det er at gå i terapi sammen. Det er jo en solskinshistorie, som viser at selv om kærlighedens veje er uransagelige, så er det alligevel umagen værd at værne om den så godt som vi kan.

En oversigt over parterapeuter med uddannelse i IMAGO metoden findes på www.parterapeuter.dk

Grupper

For mange mennesker åbner deltagelse i en udviklingsgruppe døren til vigtige landvindinger i den personlige udvikling. I trygge rammer giver gruppen dig mange muligheder, som de fleste er afskåret fra i deres normale sociale liv. I gruppen kan du for eksempel arbejde bevidst med din egen væremåde blandt andre mennesker, og erfare hvordan dine sociale masker opleves af andre. Den tillidsfulde åbenhed og fordybelse i gruppen gør det muligt at dele sårbare og svære erfaringer, og gruppen er det ideelle rum til at udvikle de sider af dig selv, som hidtil har været uprøvede. Her har du mulighed for trygt at arbejde med udviklingen af din måde at kommunikere og forholde dig til andre mennesker. For tiden lægger jeg især vægt på at udvikle grupper og kurser om og for mænd.


Læs mere:
Er terapi noget nyt for dig?
 
Kontakt