Familieopstilling eller Systemisk Constellation

Famileopstilling eller Systemisk Constellation er en arbejdsmåde der giver mulighed for at bevidstgøre og bearbejde de uhensigtsmæssige mønstre, som ofte bæres og videreføres over flere generationer i slægten.

De fleste af os kender til at den sociale arv kan følge mennesker fra den ene generation til den anden så vi for eksempel selv alt for tydeligt kan genkende nogen af vores fars og mors unoder og talemåder i vores egne reaktioner. Vi nedarver givetvis også mere dybtliggende måder at forholde os til andre mennesker - og til os selv - fra vores forældre, og meget terapeutisk arbejde består netop i at bevidstgøre og opløse sådanne nedarvede mønstre.

I familieopstilling er man interesseret i at undersøge hvordan sådanne mønstre nedarves ikke kun umiddelbart fra vores forældres generation, men tillige at spore mønstre gennem flere generationer bagud i tiden. Den hypotese at klientens nutidige personlige problemer kan være forbundet med familiære dysfunktioner, som måske har rødder, der går langt tilbage i tiden, åbner muligheden for at klienten kan se dette mønster i øjnene og gennem erkendelsen samtidig arbejde på at bryde den familiære sociale arv.

Et vigtig led i at arbejde med familieopstilling er skabelsen fysiske billeder som en slags eksternalisering og materialisering af klientens indre virkelighed. Det kan for eksempel foregå ved at stille levende personer op i en form for rolle, som repræsenterer vigtige personer i klientens liv så som en far, en mor eller en betydningsfuld lærer fra skoletiden. Man behøver ikke bruge levende repræsentanter, og ofte er det fuldt tilstrækkeligt at bruge genstande som repræsenterer de vigtige personer i klientens liv, det kan være i form af dukker eller papirstykker med navne skrevet på.

Selve denne opstilling af klientens "genogram" og konstateringen af de familiære ressourcer og eventuelle dysfunktioner kan i sig selv give en betydningsfuldt indsigt. Imidlertid kan man i systemisk konstellation - på tilsvarende måde som i hypnoterapi - avende en form for "suggestioner" til at omforme klientens fastllåste opfattelse af virkeligheden. I familieopstiling introducerer man forsøgsvis forandringer til familisystemet for eksempel i form af at tilføje eller forstærke positive ressourcer for at kunne undersøge deres mulige positive indvirkning på feltet. På denne måde bliver den fysisk opstillede repræsentation af klientens familære felt til en slags eksperimentarium hvor historisk fastlåste strukturer kan udfordres og omformes med henblik på en frigørelse af klientens nutidige livspotentiale.

Jeg ser familieopstilling som et værdifuldt supplement til de metoder som jeg allerede kender og anvender i min praksis med inspiration fra gestaltterapi, kropsterapi, parterapi, psykodrama og hypnoterapi.