Terapi med både krop og sjæl

I den organiske psykoterapi tillægger vi både sjæl og legeme afgørende betydning for mødet mellem klient og terapeut.

Samtalen er det naturlige medie, hvori følelser og tanker udtrykkes i ord. Gennem dialogen udvikles, formuleres og klargøres din egen fortælling om dig selv, dit liv, din forhistorie, din selvforståelse, din selvfølelse og dit handlingsrum sådan som du opfatter det. Du vil møde terapeuten først og fremmest som et lyttende, nærværende menneske. Du får i samtalen mulighed for at formulere dig frit om dit liv og dine vanskeligheder og hos terapeuten vil du møde reaktioner, blottet for personlige forventninger og interesser. Du kan her få en såkaldt "renere spejling" end den, som er mulig i det almindelige liv, og i denne professionelle ramme har samtalen en helende kraft. Du har mulighed for at ændre dine gamle fordomsfulde selvbilleder og de blokeringer, som måske hæmmer din nuværende livsudfoldelse.

Kroppens tale er ordløs, men alligevel som en åben bog. Kroppen udtrykker sig i sit eget sprog, og bidrager væsentligt til den fortælling om dig, som formes gennem den verbale dialog. Den levende pulserende krop viser ofte vej der hvor sproget ikke slår til. Dybt i kroppens erindring ligger erfaringer, som måske både er gemt og glemt. Gennem det tillidsfulde terapeutiske møde kan kroppens visdom åbne vejen for nye erkendelser om dig selv. Kroppen får mulighed for, i den terapeutiske relation, at løsne op for sine blokeringer, pansringer og fastlåste mønstre. Både konkret og i overført betydning får du gennem et friere åndedræt bedre mulighed for at være i verden som dig selv.

Gennem den organisk terapeutiske dialog bidrager kroppen og sjælen således på lige fod, og åbner tilsammen de indre livskilder der kan sætte dig selv fri som det menneske du egentlig er, og kan få lov at være.


Læs mere:
Terapiens former: En, to, mange.
 
Kontakt