Sidste nyt

Ved siden af min daglige praksis er jeg optaget af at videreuddanne mig. For det første har jeg afsluttet den toårige efteruddannelse som "IMAGO parterapeut" og arbejder i stigende omfang med parterapi under supervision baseret på videooptagelser. I min praksis ser jeg hvordan arbejdet ud fra "den anerkendende dialog" hjælper mange par til at kommunikere bedre og dermed nå hinanden ved kærligt at åbne døre frem for at lade samlivet lukkes og forbitres. Gennem kontakten i supervisionsgruppe hos Jette Simon er jeg på vej ind i EFT Emotions-focuseret-terapi.

For det andet har jeg uddannet mig hos Stig Dankert Hjort i Psykoterapeutforeninges regi i anvendelsen af hypnose og hypnoterapi som et psykoterapeutisk redskab. Jeg ser hypnosen som en mulig genvej til bearbejdelse af visse dybt liggende og modstandsdygtige blokeringer. Arbejdet med hypnosen åbner mulighed for at hjælpe klienter til at optø fastfrosne mønstre og livsbegrænsende selvopfattelser. Jeg ser hypnosen som en naturlig videreudvikling af fantasirejsen, som jeg har kendt og brugt siden mine første år som psykoterapeut.

For det tredje uddanner jeg mig i "Systemisk Constallation" , også kaldet familieopstilling hos Liv Dhanyo Thommesen. Det er en toårig uddannelse som focuserer meget på praktisk anvendelse i terapi, og jeg har allerede gode erfaringer med at anvende metoderne i min egen praksis. Familieopstilling giver en metodisk tilgang til at bevidstgøre den sociale arv og dermed nedarvningen af familiære kurlturtræk og dysfunktioner gennem flere generationer.

Gennem en årrække har jeg beskæftiget mig med Tantra som den praktiseres på Tigerens Rede, og har taget mange kurser der.

Senest er jeg startet på uddannelsen som Tantra-behandler hos C.H.A.I i København

Fra og med den 1. januar 2018 reguleres taksterne for solo- og parterapi.

Terapilokale

 Foto: "Vinterstemning i mit terapilokale"

Hjemmesiden er senest redigeret december 2014.

Hjemmesidens fotografier er optaget af min partner og ægteviv Bolette Rottbøll.