MANDeKURSER


Der er en række særlige muligheder ved at arbejde terapeutisk i grupper med mennesker af samme køn, og mandegrupperne er igen blevet højaktuelle.

Tilbage i tresserne og halvfjerdserne følte mange mænd at deres identitet var under hårdt pres fordi kvinderne gradvist organiserede sig i kvindebevægelsen. Dengang opstod mandegrupperne således i høj grad som en reaktion på kvindebevægelsen, og et af arvestykkerne fra dengang blev "den bløde mand".

Nu om dage oplever mange mænd tydeligvis et stigende behov for selv at stå ved roret og at navigere sig frem mod en fornyet identitet som mand, absolut ikke "den bløde mand", men et nyt mandeideal, som rummer både følsomhed og maskulinitet.

Derfor ser vi - i disse tider - en stigende interesse og mange nye initiativer omkring den moderne mands situation og hans identitet.

Tilbage i 2007 tog jeg sammen med Hans Henrik Kleinert initiativ til at lancere et mandekursus, som vi kaldte ”MANDeDAGE”. Programmet for dette første kursus ser du her: ”MANDeDAGE 1”.

Efter kurset i 2007 tog deltagerne selv initiativ til at mødes igen i Det Kongelige Teater for sammen at opleve stykket ”Pis”, et stykke der i høj grad var fokuseret på spørgsmålet om den moderne mands muligheder og identitet. Forestillingen gav anledning til gode diskussioner, og gruppen har efterfølgende opfordret os til at arrangere et videregående kursus.

Det efterfølgende kursus "MANDeDAGE 2” - blev afholdt i foråret 2008 med succes. Det var forbeholdt den allerede fungerende mandegruppe. Kurset var centreret omkring temaet seksualitet.

Magasinet "Psykologi" har siden bragt et interview med Hans Henrik og mig, hvor vi fortæller lidt om vores erfaringer med mandegrupperne.

 

I eftersommeren 2009 afholdt vi vores tredje kursus i serien: "MANDeDAGE 3".

Dette kursus fik temaet "Mandomskraft; aggression og indføling" – Hvordan finder man(d) ind til sin helt egen balance? Kurset er åbent for nye deltagere.

Læs mere om dette kursus her. Kurset blev vellykket, og mandegruppen opfordrede os til at starte et videregående kursus hen gennem vinteren 2009 til 2010.

Dette fjerde kursus i rækken af mandekurser kom til at hedde: "MANDeAFTEN", og det forløb som seks månedlige torsdags aftener.

Efter ønske fra deltagerne i vore MANDeAFTEN fortsatte dette kursus i efteråret 2010 for den samme gruppe deltagere, og baseret på disse erfaringerne har arbejdsformen udviklet sig og kurset bliver videreført i foråret 2011 som MANDeAFTEN III

Da interessen for mandekurser er voksende har vi besluttet at starte endnu en kursus i foråret 2011 "MANDeDAGE 5" . Temaet for det nye kursus bliver efter alt at dømme:

Maskuline værdier - At leve sig ind i forestillingen om at være en mand, og at udleve sin mandeidentitet