”MANDeDAGE 2”
Foreløbigt Program


Foråret 2008

 


Kære MæND! – Velkommen igen!

Vi har beslutte at udbyde et videregående kursus for Jer mænd ”MANDeDAGE 2”, og vi glæder os meget til igen at kunne møde dig og de øvrige mænd i gruppen når foråret kommer.

På kurset vil vi bestræbe os på at skabe trygge rammer, som gør det muligt at genåbne det tillidsfulde rum, som gruppen fik opbygget i efterårets kursusrække.

Vi vil bygge videre på gruppens gode erfaringer med basale grounding - kommunikations – og interaktionsøvelser, og arbejde frem imod en yderligere fordybelse af gruppens proces.

Der vil på kurset være plads til såvel individuelle terapeutiske arbejder, som til mere tematisk arbejde omkring mandeidentitet.

Gennem de individuelle arbejder bliver der erfaringsmæssigt mulighed en naturlig fordybelse for den enkelte, men også for gruppens øvrige medlemmer. Herigennem identificeres og genkendes nemlig centrale personlige temaer, som ofte viser sig at være genkendelige for de fleste af os; temaer, som kredser om vores identitet som mænd, om vores kriser og sejre.

Gennem tematiseringer omkring mandeidentitet vil vi lægge op til en række øvelser, hvor vi kan arbejde med visse centrale livsområder, og vi foreslår for eksempel at tage fat på temaer som partnerskab, kæresterelationer og seksualitet.

På grundlag af Jeres kursus-erfaringer i efteråret er I velkomne til at komme med yderligere forslag til relevante kursustemaer i løbet af foråret. Vi vil så foretage en prioritering og udarbejde det endelige program når kurset nærmer sig.

Vi vil på kurset arbejde videre med: Kommunikation, både verbal og nonverbal; Kropslighed og sjælfuldhed; Identitet og udvikling; Værdier og mål.
Formen vil, som på det første kursus, være proces– og oplevelsesorienteret, baseret på den organiske psykoterapi. Vi vil overvejende arbejde praktisk, men med perspektiverende teoretiske indlæg.

Praktiske informationer:

Tid: Kurset afholdes over en weekend, startende fredag aften, den 30. maj med aftensmad, kl. 19 og sluttende søndag kl 15.30.

Sted: Kim har tilbudt at lægge hus til. Skodsborgvej 20
2830 Virum, tlf. 4016 5681

Kursusafgift: 3.000 kr
Depositum på 500 kr indbetales til
reg nr. 4490 konto nr. 4490 509909. (Husk at skrive dit fulde navn ved indbetalingen)

Tilmelding senest den 15. marts 2007 til : Mail@SorgenfriPsykoterapi.dk

Resten af beløbet indbetales senest den 15. maj 2007.

Kursusbevis: Udstedes efter fuldendt kursus

Påklædning: Afslappet og lunt tøj, som er nemt at bevæge sig i.

Fortæring: Forud for kurset må kursusdeltagerne indbyrdes aftale fordeling af indkøb og i fællesskab arrangere madlavning samt aftale løsning af de praktiske opgaver f.eks. oprydning og rengøring.

Yderligere oplysninger ved henvendelse til

Tavs Folmer Andersen på tlf. 4030-9075 eller
Mail@SorgenfriPsykoterapi.dk

Hans-Henrik Kleinert på tlf. 2175-6668 eller
hhk@dipu.dk

Undervisere:

Tavs Folmer Andersen
Ph.D. (medicinsk licentiat og magister i sociologi)
Examineret organisk psykoterapeut, D.I.G. Kropsterapeutisk videreuddannelse og supervision D.I.G. Arbejder i egen praksis - Sorgenfri Psykoterapi - med individuelle klienter, parterapi og terapeutiske grupper.
Læs mere på hjemmesiden: www.SorgenfriPsykoterapi.dk

 

   

Hans Henrik Kleinert
Dipl.organisk psykoterapeut fra DIG MPF, 3-årig videreuddannelse i organismisk psykoterapi hos Malcolm Brown, supervisionskurser på DIG, supervisoruddannelse i psykoterapeut-foreningens regi. Specialfysioterapeut i psykosomatik. Arbejder i egen praksis med individuelle klienter, terapeutiske grupper og supervision.
Medindehaver af Dansk Institut for Psykoterapi og Uddannelse www.dipu.dk.
Se i øvrigt www.kropterapi.dk