Hvorfor vælge terapiens vej?

Mennesker har til alle tider søgt støtte, omsorg og hjælp hos de kære og nære. En onkel eller tante, et klogt menneske kan være en kærkommen støtte når det kniber med at klare tilværelsens udfordringer. Også egentlige kriser i sjælelivet klares ad denne vej hvis de fornødne menneskelige ressourcer er tilgængelige. Men moderne livsmønstre kan gøre det svært at finde denne støtte når vi skal klare tilværelsens kritiske perioder. Generationskløfter, splittede familieforhold og en samfundsmæssig skærpelse af konkurrencen i alle livets forhold hæmmer muligheden for at få den informelle støtte, omsorg og hjælp, som de fleste af os behøver ind imellem.

Nutidens levevis gør det derfor vanskeligt for mange at finde støtte og medmenneskelige ressourcer til at gennemleve tilværelsens dybere eksistentielle problemer. Mange vil i den situation henvende sig til lægen eller præsten, men det er begrænset hvilke ressourcer der kan mobiliseres ad denne vej, og desværre er det mere og mere almindeligt at mennesker i deres svære stunder blive efterladt alene med et pilleglas i hånden.

Frem for at ty til denne ensomme vej vælger flere og flere mennesker nu om dage at søge terapeutisk støtte gennem kortere eller længere perioder af livet. Mange bruger terapien som en kærkommen vej til at blive mere livsduelig, livsglad og dermed til at få et rigere liv for sig selv og sammen med sine medmennesker.

Livskraft til at leve livet her og nu

Mange går og tumler med problemer som for eksempel lavt selvværd, tilbagevendende tristhed, følelse af tomhed eller meningsløshed. Ofte er indre modstande mod livsudfoldelsen indvævet i vores sind som strammende tråde der går langt tilbage i tiden. Gennem den terapeutiske proces kan du få støtte til at finde og løse op for de tråde, som måske strammer og hæmmer dig i din egen frie livsudfoldelse. Bag mørke følelser som for eksempel mismod og tomhed gemmer der sig som oftest en rigt pulserende livlighed og livskraft, som blot er kapslet inde og forseglet i tidernes morgen. At åbne for disse gemte ressourcer i dig selv, og stille dem til rådighed for din livsudfoldelse her og nu, det er målet med at gå i terapi.


Læs mere:
Hvad er den terapeutiske vej?
 
Kontakt