CURRICULUM VITAE,

 

Tavs Folmer Andersen
I.H. Mundtsvej 12
2830 Virum

(Senest opdateret december 2010)

Akademiske grunduddannelser

1975 Magistergrad i Sociologi med socialpsykologi og bifag i Filosofi ved Københavns Universitet
1982 Licentiatgrad i Medicin (social epidemiologi), Københavns Universitet (Ph.D.)

Psykoterapeutisk baggrund og uddannelse

1984 - 85 Egenterapi hos Margurite Olsson, uddannet på Junginstituttet, med focus på drømmearbejde. Anslået 50 timer

1986 - 94 Egenterapi hos Else Hedeager, uddannet psykoterapeut fra D.I.G. Terapi gennem en årrække mundede ud i ønsket om at gå videre i gruppeterapi. Anslået 200 timer

1995 - 99 Fireårig terapeutuddannelse i organisk psykoterapi ved D.I.G., Holbæk (hold B2), i alt 72 døgn efterfulgt af eksamen

I alt har jeg fire sammenhængende års efteruddannelse som psykoterapeut ved D.I.G. , svarende til 136 kursusdøgn. (www.organiskpsykoterapi.dk)

Fordeling af timer: Egenterapi, supervision og teoritimer på D.I.G.
  Egenterapi Supervision Teori I alt
4-årig uddannelse på D.I.G. 260 160 300  
Kurser på D.I.G. 90 120 90  
Individuelle timer 65 40    
  405 320 390 1115

1995 - 99 Egenterapi hos Tove Bjerg Hansen, 65 timer

1995 - 99 Supervison hos Tove Bjerg Hansen 40 timer

1995 - 99 Egenterapi hos cand. psyk. Ian Ratcliffe, 25 timer

1999 - 2004 Medarrangør af halvårlige workshops i organisk psykoterapi med cand. psyk. Ian Ratcliffe som instruktør 10 kurser a 3 døgn

1999/00 Supervisionsgruppe ved D.I.G., Hold D, i alt 12 døgn

2000/01 Supervisionsgruppe ved D.I.G. Hold 1, i alt 4 døgn

2001/02 Inspirationsgruppe ved D.I.G. Hold E, i alt 12 døgn

2004 Kropterapikursus, ved Tove Bjerg Hansen , April, 4 døgn,

2004 Kropterapikursus ved Tove Bjerg Hansen, Maj 4 døgn,

2004/05 Kropterapeutisk toårig efteruddannelse ved Tove Bjerg Hansen:

2004 September 4 døgn
2005 April 4 døgn
2005 September 4 døgn
2006 Februar 4 døgn

2003/2006 Deltagelse i supervisionsgruppe blandt kolleger med egen praksis.

2006 - 2007 Løbende supervision hos Cand. Psyk. Ian Ratcliffe

2007 marts. Deltagelse i Grundkursus i Hypnose udbudt af Psykoterapeutforeningen. Ved Stig Dankert Hjort, Psykoterapeut MPF, filosof og psykoanalytiker. To dages kursus

2007 maj. Deltagelse i kursus om Tab og traumer med fokus på angst og komplicerede tilknytnings- og adskillelsesprocesser udbudt af Psykoterapeutforeningen. Ved Marianne Davidsen-Nielsen, psykoterapeut MPF og socialrådgiver. (14 timer egenterapi i gruppe, 2 timer supervision og 5 timer teori.)

2007 april. Deltagelse i kursus om Chok/traume og nervesystemets dannelse udbudt af Psykoterapeutforeningen. Ved Ulla Rung Weeke, Aut. Cand. Psych./ Krise- og kropsterapeut, Specialist i Psykotraumatologi. To dages undervisning/ supervision.

2007 oktober. Deltagelse i Fortsættelseskursus i Hypnose udbudt af Psykoterapeutforeningen. Ved Stig Dankert Hjort, Psykoterapeut MPF, filosof og psykoanalytiker. To dages kursus

2007 november, Deltagelse i toårig Efteruddannelse i par- og relationsterapi under Det Danske Imago Institut. Første modul: En uges kursus. Supervision af parterapier i min egen praksis, optaget på video, er en væsentlig del af uddannelsen.

2008 IMAGO uddannelsen fortsat:Ugelange internatkurser 24. - 28.3 og 22. - 26.9.Studiegruppemøder Jævnligt gennem hele året. En parweekende, den 15. - 16. 12 Hvor jeg assiserede som parterapeut. To hele supervisionsdage 15. - 16.12

2008 Hypnoseuddannelsen: Todages kurser den 8. - 9 .2 og den 16. - 17.5. Studiegruppemøder med jævne mellemrum.

2008 Supervision hos Ian Ratcliffe jævnligt, ca. een gang i måneden, desuden Inge Ravnkær den 4.5

2009 25. april. Heldags-undervisning ved psykoterapeutisk institut, OPUC

2009 11. Maj, Godkendelse som par- og relationstrapeut ved Dansk Imago-Institut.

2009 Hypnose efteruddannelse: Månedlige møder i hypnosegruppen

2009 Juni 3. - 5. deltagelse i tredages sommerseminar om Krop, intimitet og seksualitet i parterapi.

2009 September 28. og 29. Supervisionsdage på Dansk IMAGO institut

2009 November 9. - 14. Afsluttende uge-kursus på IMAGO uddannelsen.

2010 Løbende supervision hos Ian Ratcliffe.

2010 Løbende deltagelse i arbejdsgruppen for HypnoPsykoterapi under Dansk Psykoterapeut Forening og Dansk Selskab for HypnoPsykoterapi.

2010 November Deltagelse i heldagsmøde med video-supervision, Dansk IMAGO Institut - deltagelse i denne supervisionsgruppe er fortløbende.

2010 November 24. og 25. Deltagelse i Masterclass i parterapi med Hedy Schleifer

2011 Løbende supervision hos Ian Ratcliffe.

2011 Løbende videobaseret supervision hos Claus Neperus, IMAGO instituttet

2011 Kursus: 12 timer hos Niels Dencker om praktisk tilgang til seksuel terapi

2011 24. April Supervision hos Ylva Franzen om praktisk tilgang til seksuel terapi

2011 26. -27. maj deltager i Kursus: Krop, køn og seksualitet i parterapi ved Neel Fasting - arrangeret af Dansk Psykoterapeut-forening.

 

 

Arbejde som uddannet terapeut

Jeg har arbejdet som psykoterapeut, dels i egen praksis på fritidsbasis ved siden af mit universitetslektorat, dels - under orlov fra universitetet - på daghøjskolen "Væksthuset".

Egne klienter siden august 1999

Daghøjskole, Væksthuset ansat i 3 mdr.

Jeg måtte desværre afbryde mit arbejde som terapeut da min livsledsager gennem 32 år uventet døde efter kort tids sygdom i maj 2002. Først efter mere end tre år følte jeg - i efteråret 2005 - at jeg var klar til at genåbne min praksis. Siden da har tilgangen af klienter været jævnt stigende.

Jeg blev optaget som medlem af Psykoterapeutforeningen (MPF) da jeg officielt åbnede min praksis i 2005. Dette betyder at min uddannelses-baggrund lever op til foreningens omfattende krav. Foruden de klienter jeg havde i min deltidspraksis ved siden af mit lektorat i årene 1999 - 2003 har jeg på indeværende tidspunkt haft klienter i terapi mindst 700 timer (dokumenteret overfor min revisor).

Siden foråret 2008 har jeg sammen med Hans Henrik Kleinert afholdt en række kurser for mænd "MANDeDAGE", og interessen for disse kurser synes at væres stigende.

Andet relevant arbejde

I mit akademiske arbejde gennem 25 år ved Københavns Universitet har jeg foruden den almindelige undervisning, forskning og administration varetaget hverv både som institutleder og studieleder inden for fagområdet Folkesundhedsvidenskab. Senest har jeg som studieleder stået for opbygningen af det nye universitetsstudium i Folkesundehdsvidenskab. I denne forbindelse har jeg blandt andet haft nær kontakt med de studerende gennem studievejledningen, og som studieleder har jeg haft ansvar for kontakten med studerende og lærere der var kommet ud i problemer.

 
 
Kontakt