”MANDeAFTEN”

III2011

 

 

I dette mandekursus fortsætter vi arbejde fra de to tidligere rækker af MANDeAFTENer. Her vil du få mulighed for at gå dybere ind i de emner og temaer, som du kunne tænke dig at undersøge sammen med en gruppe fuldvoksne mænd.

Da gruppen mødes fem gange i løbet af foråret betyder det, at du får mulighed for at lære de andre mænd rigtig godt at kende. I den trygge ramme , som gruppen danner, bliver det derfor muligt at arbejde med dybereliggende personlige og kollektive temaer, som det ellers ikke er så let at få fat om.

At arbejde med sit personlige stof i mandegruppen giver et særligt perspektiv, og åbner for en særlig optik ind til de temaer, som vi kæmper med individuelt, men som desuden ofte viser sig at være et kollektivt vilkår for mange mænd.

Sammen med denne kreds af mænd vil vi arbejde med vigtige aspekter af de udfordringer, vi som moderne danske mænd møder i dagliglivet blandt vore medmennesker, hvad enten de er vores kolleger, venner, familiemedlemmer eller kærester. Gruppens dynamik og de personlige temaer, som bliver bragt op hen ad vejen vil i vid udstrækning være bestemmende for hvilke emner som prioriteres igennem forløbet,

Arbejdsformen vil være en blanding af praktiske øvelser i gruppen, individuelt terapeutisk arbejde, oplæg og perspektivering. Baseret på erfaringerne fra MANDeAFTEN II vil der til hver hver kursusaften være et kort teoretisk oplæg der sammenfatter og almengør erfaringerne fra de individuelle arbejder, som foldede sig ud i det forudgående kursus.

Vi vil sikre en respektfuld og hensynsfuld arbejdsform, der samtidig tillader et dybtgående og potent terapeutisk arbejde for den enkelte og for gruppen.

 


Praktiske informationer:

 

Tid: Kurset afholdes følgende fem aftener i foråret 2011: den 20.1, den 10.2, den 10.3, den 7.4, den 5.5, alle dage kl 17.00—20.30

Sted: Kroghsgade 1, 1th, 2100 Kbh Ø Pris: 3.000 kr Tilmelding: Tilmeldingsfrist senest den 15. januar 2011 til: mail@SorgenfriPsykoterapi.dk.

Ved tilmelding betales depositum på 600 kr. til: reg nr. 4490 konto nr. 1051 0635. (Husk at skrive dit fulde navn ved indbetalingen)

Nye deltagere optages efter samtale med kursuslederne.

Kursusbevis: Udstedes efter fuldendt kursus

Påklædning: Afslappet og lunt tøj, som er nemt at bevæge sig i.

Fortæring: Vi sørger for kaffe og the, men du skal selv medbringe en madpakke.

Yderligere oplysninger ved henvendelse til: Tavs Folmer Andersen på tlf. 4030-9075 eller mail@SorgenfriPsykoterapi.dk Hans-Henrik Kleinert på tlf. 2175-6668 eller hhk@dipu.dk


 

Undervisere:


Tavs Folmer Andersen

Ph.D. (medicinsk licentiat og magister i sociologi) Examineret organisk psykoterapeut, D.I.G. , Eksamineret parterapeut, IMAGO. MPF Videreuddannelse i kropsterapi, parterapi og hypnose. Er i fortløbende supervision. Arbejder i egen praksis, Sorgenfri Psykoterapi, med individuelle klienter, parterapi og terapeutiske grupper.
Læs mere på hjemmesiden: www.SorgenfriPsykoterapi.dk


 

   

Hans Henrik Kleinert
Dipl.organisk psykoterapeut fra D.I.G, MPF, 3-årig videreuddannelse i organismisk psykoterapi hos Malcolm Brown, supervisionskurser på DIG, supervisoruddannelse i psykoterapeut-foreningens regi. Specialfysioterapeut i psykosomatik. Arbejder i egen praksis med individuelle klienter, terapeutiske grupper og supervision. Medindehaver af Dansk Institut for Psykoterapi og Uddannelse www.dipu.dk. Se i øvrigt www.kropterapi.dk